Систем трговине емисијама ЕУ, познат и као тржиште угљеника ЕУ, успостављен Директивом 2003/87/EC, представља камен темељац политике Европске уније у борби против климатских промена и кључни инструмент за смањење гасова са ефектом стаклене баште у сектору индустрије, на исплатив начин.


ЕУ ЕТС функционише по принципу „ограничења и трговине“(‘cap and trade’). На почетку се одређује „ограничење“, тј. граница, за укупну количину одређених гасова са ефектом стаклене баште које емитују фабрике, термоелектране и друга постројења у оквиру система. Током времена, граница се умањује како би се смањиле и укупне емисије. На овај начин, сва постројења која потпадају под Директиву подстичу се на инвестирање у ефикасније технологије праћене нижим емисијама ГХГ. Како би систем био успостављен, неопходно је обезбедити успостављање поузданог и прецизног система за мониторинг, извештавање и верификацију гасова са ефектом стаклене баште. Овим се подразумева да су компаније обавезне да врше мониторинг и извештавају о својим емисијама, док трећа, независна страна врши верификацију извештаја, потврђујући да је извештај, поднет од стране компаније, валидан и тачан.

Први, и даље највећи, међународни систем трговине емисионим јединицама гасова са ефектом стаклене баште, ЕУ ЕТС покрива више од 11 000 електрана и индустријских постројења у 31 земљи, укључујући и сектор ваздушног саобраћаја. У току су преговори за повезивање ЕУ ЕТС-а са другим међународним системима за трговину емисијама, као корак ка успостављању међународног тржишта ГХГ.

У процесу приступања ЕУ, Србија је започела значајне припреме у циљу јачања административних и институционалних капацитета али и припреме свих релевантних заинтересованих страна за потпуну имплементацију Директиве и система.

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment