Главна одлика ЕТС-а јесте да обезбеди вредност угљен диоксиду (CO2), који је, у принципу, нематеријално добро. Чим CO2 добије вредност, њиме може да се тргује као са било којом другом робом.

Вредност CO2 је фиксирана у складу са принципом понуде и потражње. До 30. априла сваке године, оператер сваког постројења мора да преда број емисионих јединица једнак укупним емисијама из свог постројења, за које је поднео извештај за претходну календарску годину. Једна емисиона јединица једнака је једној тони СО2 еквивалента. Ова обавеза предаје  креира потражњу за емисионим јединицама.

Потражња долази из три извора. Емисионе јединице се:

 • бесплатно додељују ЕТС  постројењима 28. фебруара сваке године, у складу са референтним вредностима које је дефинисала Европска Комисија, као и нивоом производње
 • продају путем аукције од стране држава чланица ЕУ (примарно тржиште)
 • продају од стране других инсталација или других имаоца емисионих јединица (секундарно тржиште)

Емисионе јединице се могу купити и њима може трговати било ко, као и са сваким другим добром.


 

Пример

Trading principle _ SRB

 

 • Постројење A емитује 100 000 tCO2e у току календарске године и стога је обавезно да преда 100 000 емисионих јединица
 • Постројењу A је бесплатно додељено 75 500 емисионих јединица (дозвола за емитовање једне тоне CO2e)
 • Постројење A мора да надокнади преосталих 24 500 емисионих јединица (100 000 – 75 500):
  1. Куповином 10 560 емисионих јединица од постројења В
  2. Куповином 13 940 емисионих јединица које земље чланице ЕУ продају путем аукције
 • Постројење В емитује 50 000 tCO2e у току календарске године и стога је обавезно да преда 50 000 емисионих јединица
 • Постројењу В је бесплатно додељено 60 560 емисионих јединица
 • Постројење В може да прода преосталих 10 560 емисионих јединица (60 560 – 50 000) било коме (укључујући и постројењу A)

 

 Уколико је постројењу А исплативије да смањи своје емисије него да купи емисионе јединице, постројење А ће, у том случају, смањити своје емисије. Постројење Б може да искористи приходе од продаје емисионих јединица за улагање у смањење емисија и тиме потенцијално увећа своје приходе у следећој години.

1 емисиона јединица = 1 tCO2

   

Постројење A

Постројење B

Напомена

Емисионе јединице које треба предати

(A)

100 000 tCO2

50 000 tCO2

Емисије CO2 из претходне календарске године

Област делатности

Производња азотне киселине

Производња алуминијума

Историјска производња

(B)

250 000 t

40 000 t

Референтна вредност

(C)

0.302 tCO2/t

1.514 tCO2/t

Дефинисана ex ante од стране Европске комисије

Бесплатна алокација

(D) = (B) x (C)

75 500 tCO2

60 560 tCO2

Емисионе јединице које могу бити продате

(D) –(A)

10 560 tCO2

Емисионе јединице се могу продати индивидуалном брокеру, банци или другом постројењу – у овом случају, постројењу A

Емисионе јединице за куповину

(A) – (D)

24 500 tCO2

Емисионе јединице за продају другим постројењима

10 560 tCO2

Емисионе јединице купљене на аукцији од земаља чланица

13 940 tCO2

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment