Систем трговине емисијама ЕУ (ЕУ ЕТС) налаже да сви годишњи извештаји о емисијама и мониторингу буду верификовани у складу са Уредбом о акредитацији и верификацији (линк Accreditation and Verification Regulation). Верификатор проверава уколико је мониторинг усаглашен са одобреним планом, као и потпуност и поузданост података у извештају о емисијама.

Верификација мора да се обави пре подношења Годишњег извештаја о емисијама.


За више информација:

Како пронаћи верификатора

Како постати верификатор

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment