Оператери могу ангажовати било ког верификатора који је акредитован од стране националног акредитационог тела (НАТ) у оквиру ЕУ. У Србији, акредитацију ће обављати Акредитационо тело Србије (АТС) у складу са законом (закон је тренутно у фази израде). Национална акредитациона тела имају законску обавезу да успоставе и руководе базу података у којој се налазе следећи подаци:

  • Име и адресу сваког верификатора акредитованог од стране НАТ;
  • Државе чланице у којима верификатор обавља послове верификације;
  • Обим акредитације за сваког верификатора;
  • Датум када је одобрена акредитација или сертификација, као и датум када иста истичче; и
  • Било коју информацију о административним мерама које су наметнуте верификатору.

Листу националних акредитационих тела можете пронаћи на вебсајту организације за Европску сарадњу за акредитацију


За више информација:

Чланови Европске сарадње за акредитацију

 

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment