Подношење захтева за ГХГ дозволу

ГХГ дозвола је административни документ којим се дефинишу обим мониторинга и извештавања.

У складу са чланом 5 ЕУ ЕТС директиве, захтев за ГХГ дозволу који се подноси Надлежном телу садржи информације о:

  1. постројењу и активностима, укључујући технологију која се користи;
  2. сировинама и помоћним материјалима чија употреба може довести до емисија ГХГ;
  3. изворима емисија ГХГ, и
  4. планиране мере за мониторинг и извештавање о емисијама

ГХГ дозвола је обавезна за сва постројења која обављају активности прописане Анексом I ЕТС директиве. Сходно томе, оператер ће поднети захтев за ГХГ дозволу пре почетка обављања активности. У постојећим постројењима, оператер мора поседовати ГХГ дозволу пре почетка мониторинг периода, прописаног релевантним националним законом.

Оператер може поднети захтев за ажурирање дозволе у било ком тренутку. Прецизније, у складу са чланом 7 ЕТС Директиве, оператер ће обавестити Надлежно тело о било ком плану за измену врсте или начина функционисања постројења, додацима или значајном смањењу капацитета, који могу изискивати ажурирање ГХГ дозволе. У складу са тим, Надлежно тело ће ажурирати ГХГ дозволу. У случају промене идентитета оператора постројења, Надлежно тело ће ажурирати дозволу уношењем имена и адресе новог оператора. Уколико служба инспекције констатује прекршај, ГХГ дозвола такође може бити ажурирана.


Захтев се доставља Надлежном телу  (НТ) које потом обавља две врсте провере. Прво, НТ проверава да ли је достављени захтев комплетан , тј. утврђује  да ли је оператор доставио све тражене информације. Друго, НТ обавља процену садржаја дозволе. На пример, НТ проверава да ли је опис извора токау складу са описом постројења. У случају сумње, НТ може обавити инспекцију на лицу места.

Уколико је захтев за ГХГ дозволу потпун, НТ ће издати ГХГ дозволу. Уколико захтев за ГХГ дозволу није потпун, НТ може захтевати додатне информације. У складу са чланом 6 ЕТС Директиве, ГХГ дозвола садржи следеће информације:

  • име и адресу оператора;
  • опис активности и емисије из постројења;
  • мониторинг план;
  • обавезе извештавања, и
  • обавезу предаје емисионих јединица (није примењива у Србији пре приступања ЕУ).

ГХГ дозвола мора да се ревидира сваких пет година.

 

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment