Прецизан и поуздан мониторинг емисија гасова са ефектом стаклене баште представља основ Система трговине емисијама ЕУ. Мониторинг не пружа основ само за прецизну процену емисионих јединица које оператер мора да преда. Он представља корисни инструмент којим оператери мере своју ефикасност.


У циљу мониторинга и извештавања о емисијама ГХГ за свако од својих постројења, а у складу са ЕУ ЕТС прописима, оператер има следеће обавезе:

  • Подношење захтева за ГХГ дозволу која дефинише обим мониторинга; Авио оператери немају обавезу прибављања ГХГ дозволе,
  • Израда Нацрта мониторинг плана који дефинише начин на који се мониторинг обавља,
  • Мониторинг емисија ГХГ у складу са мониторинг планом,
  • Подношење Годишњег извештаја о емисијама Надлежном телу. Извештај представља евиденцију гасова са ефектом стаклене баште који су емитовани у току календарске године и пре подношења мора бити верификован од стране акредитованог верификатора.

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment