Укупна количина гасова са ефектом стаклене баште, које постројења под ЕТС-ом могу да емитују, одређује се „ограничењем“ укупног броја емисионих јединица. Посебно ограничење примењује се за сектор ваздушног саобраћаја. Оба ограничења се одређују на нивоу ЕУ.

Ограничење за 2013. годину постављено је на 2,084,301,856 емисионих јединица. Ово ограничење ће се сваке године смањивати за 1.74%. Захваљујући смањењу ограничења, 2020. године емисије из фиксних постројења биће мање за 21% у односу на 2005. годину. Осим у случају доношења одлуке којом би се изменио фактор редукције, тренд годишњег смањења ограничења наставиће се и након 2020. године.


Тренутно се на нивоу ЕУ дискутује о могућности повећања фактора редукције у периоду након 2020. године. Конкретније, како би се у ЕУ до 2030. године постигло смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште од 40% испод нивоа из 1990. године, као циљ дефинисан оквиром за 2030. годину у области политика климатских промена и енергетике,

почевши од 2021. године ограничење ће морати да се смањује за 2.2% на годишњем нивоу. Овим би се, до 2030. године, постигло смањење емисија из фиксних постројења за око 43% испод нивоа из 1990. године.

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment