Као земља кандидат за чланство у Европској унији, Република Србија преузела је обавезу постепеног усклађивања са законодавством ЕУ, укључујући и област климатских промена. С тим у вези, Стратегија апроксимације у области животне средине, као и Нацрт стратегије апроксимације у области заштите ваздуха и климатских промена, дефинишу транспозицију ЕТС Директиве (2009/29/EC) као други по реду приоритет у наведеним областима.

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине је 2012. године иницирало пројекат са циљем добијања подршке за имплементацију ЕТС директиве. Финансиран од стране ЕУ са милион еура, ЕУ Твининг пројектат „Успостављање система за мониторинг, извештавање и верификацију неопходног за успешну имплементацију Система трговине емисијама ЕУ“ има за циљ да убрза хармонизацију са релевантним законодавством, као и успостављање Система трговине емисијама у Србији. Као део пројекта, информативни вебсајт под називом ETS-Serbia.info је креиран са циљем укључивања цивилног сектора у процес успостављања ЕТС-а у Србији, као и ради подизања свести јавности о предстојећим обавезама за сектор енергетике и индустрије

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment