Надзор тржишта

Вредност европског тржишта угљеника се процењује на 171,1 милијарди долара, с обзиром да емисионе јединице имају цену, а самим тим и вредност. С тим у вези, јединице морају бити инфраструктурно обезбеђене како би се избегле тржишне малверзације и преваре. Процедуре трговине емисионим јединицама у ЕУ су идентичне процедурама за трговину других добара као нпр. новца или робе, посебно стога што су учесници наведених тржишта исти. Из тог разлога иста правила важе за тржиште емисионих јединица као и за тржиште робе и новца, посебно имајући у виду везу између ЕУ тржишта емисионих јединица и енергетских тржишта.


Функционисање тржишта

ЕУ ЕТС је неколико пута био мета напада (губици од 5 млрд. евра услед ПДВ преваре 2009.године, 4 милиона еура услед крађе идентитета 2010. године и 50 милиона евра услед сајбер напада 2011. године). Иако превареових врстанису карактеристичне за ЕУ ЕТС, оне су свеједно довеле до дестабилизације тржишта, откривајући регулаторне недостатке које је требало решити (нпр. Уредба о нерегулисаним директним посредницима на секундарном тржишту).

Четири ЕУ документа  посвећена регулисању финансијских инструмената донешена су у циљу боље регулације и уједно пружају јединствен преглед тржишта угљеника: Тржишта у оквиру Директиве о финансијским инструментима (MIF), Тржишта у Уредби о спровођењу финансијских инструмената (MIFIR), Директива о кривичним санкцијама и злоупотреби тржишта (CSMAD), Уредба о злоупотреби тржишта (MAR). Претпоставка је да ће овај законодавни пакет утицати на ЕУ ЕТС тако што ће спречити злоупотребу тржишта (манипулација ценом и унутрашња препродаја), побољшати контролу приступа тржишту, обезбедити транспарентност, извештавање и заштиту инвеститора, и коначно, успоставити ефикасан сет мера против прања и проневере новца.

Уредба о спровођењу финансијских инструмената која се бави извештавањем Надлежног телао трансакцијама би требало да ступи на снагу од 2014. године. Члан 83 ове Уредбе гласи: „у односу на емисионе јединице, Надлежно тело ће осигурати сарадњу са јавним телима надлежним за надзор финансијских и аукцијских тржишта и осталих надлежних тела […] како би осигурало консолидован преглед тржишта емисионих јединица.“

Уредба о европској тржишној инфраструктури (European Market Infrastructure Regulation) прописује клиринг и обавезе извештавања о појединим трансакцијама путем тзв. trade repository. Уредба о целовитости и транспарентности велепродајног тржишта енергената (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) односи се на ЕУ ЕТС на следећи начин: „приликом мониторинга  велепродајног  тржишта енергената биће узети у обзир међусобни односи ЕУ ЕТС-а и велепродајног  тржишта енергената“ .  Агенција за сарадњу тела надлежних за сектор енергетике (Agency for the cooperation of energy regulators) и институције надлежне за надзор тржишта емисионих или њима сличних јединица међусобно ће сарађивати на успостављању одговарајућих механизама,чији је циљ да агенцији обезбеде увид у евиденцију трансакција емисионих и њима сличних јединица како би надлежне институције имале информације о транскацијама те врсте.


Забране прања новца

У ЕУ ЕТС-у, прање новца одвија се на исти начин као и ПДВ превара: лак приступ тржишту, брзе транскације, међународно тржиште. У циљу смањења ризика, у процес су укључене европске и националне институције и власти. На ЕУ нивоу, Еуропол/Eurojust је успоставио сарадњу између националног Надлежних тела (на пример трезора) и служби за финансијску безбедност. Лица која подлежу Директиви о забрани прања новца имају обавезу извештавања службе за финансијску безбедност, која потом о томе обавештава Надлежно тело.

Иста пракса против прања новца примењује се и за аукције. С тим у вези, битно је нагласити да:

  • платформе за аукцију подлежу Директиви о забрани прања новца,
  • како би могла да учествују на аукцији, лица која нису ЕТС оператор (инвестиционе компаније, кредитне институције…) морају да поднесу захтев за одобрење,
  • Надлежно тело ће осигурати усклађеност платформи за аукцију (контрола путем праксе„упознај своје муштерије“, вођење евиденција…)
  • Лице задужено за мониторинг аукције доставља Европској Комисији и земљама чланицама извештај укључујући „било који доказ о прању новца“,
  • Лице задужено за мониторинг аукције сарађује са Надлежним телом земље у којој су успостављене платформе за аукцију.

Иста правила се примењују и на централног/националног администратора ЕУ регистра који: обавља контролу путем праксе„упознај своје муштерије“, може да одбије захтев за отварање налога или да овласти званичног заступника, онемогући приступ налогу или емисионим јединицама. Сарадња је успостављена између служби за финансијску безбедност, националног Надлежног тела и Eurojust-а. Национални администратор такође вржи контролу путем праксе „упознај своје трансакције“ и може да обавести службу за финансијску безбедност у случају трансакције већег од предвиђеног броја јединица, рачуна преко којих се обављају трансакције у већем броју од оног који је  предвиђен за одређени период.

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment