Уколико нису купљене на аукцији, емисионе јединице се могу купити на секундарном тржишту, на пример:

  • на платформи, као што су EEX или ICE,
  • путем међусобног договора власника емисионих јединица.

Емисионе јединице може да купи било ко ко поседује рачун у Регистру. Емисионе јединице купац може купити директно или преко посредника.

За више информација:

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment