Како се добијају бесплатне емисионе јединице?

Производна индустрија ће у 2013. години бесплатно добити 80% својих емисионих јединица, удео који ће линеарно опадати сваке године, до 30% у 2020. години. Као изузетак од овог правила, сектори индустрије који су изложени ризику од измештања угљеника услед измештања производње (тзв. carbon leakagе) сваке године ће добијати 100% бесплатне алокације (на пример ризик од измештања производње изван ЕУ због наплате трошкова емитовања гасова са ефектом стаклене баште).

Количина бесплатне алокације која се добија на годишњем нивоу је фиксна. Прорачун бесплатне алокације врши се ex ante на основу просека годишњих нивоа активности за период 2005-2008. године. или 2009- 2010. године (уколико су више), помножен референтном вредношћу. Референтне вредности су претежно дефинисане производима. На пример, за фабрику која се бави производњом алуминијума, референтна вредност је постављена на 1.514 t CO2 по тони алуминијума. Свака референтна вредност производа рачуна се у складу са узорком који чине 10% најефикаснијих постројења у ЕУ у погледу емисија ГХГ, која производе тај производ.

Међутим, у зависности од значајног проширења или смањења инсталисаног капацитета постројења, количина бесплатне алокације се повећава или смањује.

Надлежно тело бесплатну алокацију директно додељује постројењима путем њиховог налога у Регистру.

За више информација о нивоима референтних вредности, погледајте Одлуку Комисије 2011/278 

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment