Предаја емисионих јединица

До 30. априла сваке године, оператер сваког постројења мора да преда број емисионих јединица једнак укупним емисијама из свог постројења, за које је поднео извештај за претходну календарску годину. Једна емисиона јединица једнака је једној тони СО2 еквивалента.

Предају емисионих јединица обавља оператер путем свог налога у Регистру. У случају да оператер до 30. априла не преда емисионе јединице, прописана је казна од најмање 100 еура по непредатој емисионој јединици. Ова казна не разрешава обавезе оператера да преда одговарајућу количину емисионих јединица.

Авио оператери могу да предају емисионе јединице Европске уније (EUAs) и емисионе јединице ваздушног саобраћаја ЕУ (EUAАs), док други оператори могу да предају једино емисионе јединице Европске уније (EUAs). Сертификовано смањење емисија (CER) и јединице смањења емисија (ERU) могу такође да се користе иако је њихова употреба ограничена Уредбом ЕУ 1123/2013 од 8. новембра 2013. године о међународним правима на кредите (тзв. RICE).

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment