Израда Нацрта мониторинг плана

ЕТС оператер мора да врши мониторинг својих емисија ГХГ у складу са мониторинг планом. Мониторинг план пружа информације о начину на који ће ЕТС оператер мерити и извештавати о својим емисијама ГХГ.

Методологија мониторинга је дефинисана законом, у складу са величином постројења и врстом емисија ГХГ, уз уважавање трошкова имплементације. Закони ЕТС прописују јасан, транспарентан, проверљив (у смислу верификације) али и исплатив мониторинг емисија ГХГ. У овом контексту, ЕТС закони прописују најпрецизнију методологију мониторинга уз економски оправдане трошкове.


Мониторинг емисија ГХГ у значајној мери подразумева мониторинг ефикасности оператера. Мониторинг план је стога врста интерактивног документа који оператеру омогућава повећање прецизности мониторинга сопствених активности. Мониторинг план може бити ажуриран без одобрења од стране Надлежног тела иако оно мора бити информисано о изменама.  Међутим, значајне измене, као што је на пример увођење новог извора тока, морају бити одобрене од стране Надлежног тела. Значајне промене те врсте дефинисане су законом.

Како би се олакшала израда нацрта мониторинг плана, обрасци за израду су доступни овде.

Значајне измене мониторинг плана обично захтевају одобрење Надлежног тела. Међутим, и мање измене могу бити уведене уз претходно обавештавање Надлежног тела. Информације о томе које промене се сматрају значајним а које мање значајним можете пронаћи овде.

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment