Презентације са обука за израду мониторинг плана

У циљу припреме сектора индустрије за обавезе које предстоје по усвајању Закона о смањењу емисија ГХГ, Министарство  је у априли наставило са организацијом обука за релевантне секторе тј. за оператере чија ће постројења имати обавезу да на годишњем нивоу врше мониторинг и Министарству достављају верификовани извештај о емисијама гасова са ефектом стаклене баште (ГХГ). Како…