Презентације са обука за израду мониторинг плана

У циљу припреме сектора индустрије за обавезе које предстоје по усвајању Закона о смањењу емисија ГХГ, Министарство  је у априли наставило са организацијом обука за релевантне секторе тј. за оператере чија ће постројења имати обавезу да на годишњем нивоу врше мониторинг и Министарству достављају верификовани извештај о емисијама гасова са ефектом стаклене баште (ГХГ). Како…

Обуке за израду мониторинг плана

У  циљу припреме сектора индустрије за обавезе које предстоје по усвајању Закона о смањењу емисија ГХГ, Министарство наставља са организацијом обука за релевантне секторе. Обуке по секторима ће се одржати у следећим терминима: Термини и сектори –          14.04. додатна обука за сектор производње топлотне енергије –          15.04. за сектор производње електричне енергије –          16.04. остала…