Прелиминарни списак постројења ЕТС је сада доступан

Прелиминарна листа постројења која потпадају под ЕТС припремљена је у оквиру ЕУ Твиннинг пројекта „Успостављање система за мониторинг, извештавање и верификацију неопходног за успешну имплементацију Система трговине емисијама ЕУ”. Услед недостатка информација, листа ЕТС постројења није нужно потпуна, и самим тим не може да замени индивидуалну процену оператера да ли његово постројење потпада под ЕТС.…