Обуке за АТС и потенцијалне верификаторе

У циљу информисања и благовремене припреме заинтересованих страна за обавезе које предстоје по усвајању Закона о смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште Министарство, уз подршку ЕУ, организује радионицу на којој ће бити пружене информације о активностима које се односе на процес верификације годишњих извештаја о емисијама. Радионица може бити од значаја како за представнике…