Прелиминарни списак ЕУ-ЕТС постројења сада је доступан

Прелиминарни списак ЕТС постројења је израђен у оквиру твиннинг пројекта ЕУ „Успостављање система за мониторинг, извештавање и верификацију, неопходног за успешну имплементацију Система трговине емисијама ЕУ“.  Списак није завршен, те стога не може да послужи као замена за процену од стране оператера да ли његово постројење потпада или не под опсег ЕТС-а. Имајући ово у виду, треба…