Прелиминарни списак ЕУ-ЕТС постројења сада је доступан

Прелиминарни списак ЕТС постројења је израђен у оквиру твиннинг пројекта ЕУ „Успостављање система за мониторинг, извештавање и верификацију, неопходног за успешну имплементацију Система трговине емисијама ЕУ“.  Списак није завршен, те стога не може да послужи као замена за процену од стране оператера да ли његово постројење потпада или не под опсег ЕТС-а. Имајући ово у виду, треба…

Обуке за индустрију

У циљу благовремене припреме сектора индустрије за обавезе које предстоје по усвајању Закона о смањењу емисија гасова са ефектом стаклене, Министарство, уз подршку ЕУ, организује једнодневне  техничке обуке у Новом Саду (03.02.), Београду (04.02.) и Нишу (05.02.). Предвиђено је да закон буде усвојен до краја 2015. године те да спровођење обавеза започне од 01. јануара…