Информација о мисији експерата намењеној инвентару гасова са ефектом стаклене баште

Од 1.дo 10.јула 2014., четири француска експерта из ЦИТЕПА-е (Интерпрофесионални центар за студије о загађењу ваздуха), , реализовали су мисију у циљу подршке Агенцији за заштиту животне средине Србије за питања Инвентара гасова са ефектом стаклене баште. Циљ мисије је био да се тачно утврде недостатаци у оквиру садржаја постојећег Инвентара ГХГ (спроведен у складу…

Информација о мисији правних експерата

Од 23. јуна до 4. јула 2014. године, немачки, аустријски и словеначки правни експерти реализовали су мисију у циљу подршке изради нацрта закона и подзаконских аката, којима се ЕУ ЕТС директива транспонује у српско законодавство. У току мисије, експерти су сарађивали са Министарством пољопривреде и животне средине, посебно са Одсеком за климатске промене и Одељењем…