Презентације са обука за израду мониторинг плана

У циљу припреме сектора индустрије за обавезе које предстоје по усвајању Закона о смањењу емисија ГХГ, Министарство  је у априли наставило са организацијом обука за релевантне секторе тј. за оператере чија ће постројења имати обавезу да на годишњем нивоу врше мониторинг и Министарству достављају верификовани извештај о емисијама гасова са ефектом стаклене баште (ГХГ). Како…

Details

Обуке за израду мониторинг плана

У  циљу припреме сектора индустрије за обавезе које предстоје по усвајању Закона о смањењу емисија ГХГ, Министарство наставља са организацијом обука за релевантне секторе. Обуке по секторима ће се одржати у следећим терминима: Термини и сектори –          14.04. додатна обука за сектор производње топлотне енергије –          15.04. за сектор производње електричне енергије –          16.04. остала…

Details

Прелиминарни списак постројења ЕТС је сада доступан

Прелиминарна листа постројења која потпадају под ЕТС припремљена је у оквиру ЕУ Твиннинг пројекта „Успостављање система за мониторинг, извештавање и верификацију неопходног за успешну имплементацију Система трговине емисијама ЕУ”. Услед недостатка информација, листа ЕТС постројења није нужно потпуна, и самим тим не може да замени индивидуалну процену оператера да ли његово постројење потпада под ЕТС.…

Details

Одржана радионица за АТС и потенцијалне верификаторе

У циљу информисања и благовремене припреме заинтересованих страна за обавезе које предстоје по усвајању Закона о смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште Министарство је, уз подршку ЕУ, 20. фебруара 2015. године организовало радионицу на којој су обезбеђене информације о активностима које се односе на процес верификације годишњих извештаја о емисијама. Радионица је била намењена…

Details

Обуке за АТС и потенцијалне верификаторе

У циљу информисања и благовремене припреме заинтересованих страна за обавезе које предстоје по усвајању Закона о смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште Министарство, уз подршку ЕУ, организује радионицу на којој ће бити пружене информације о активностима које се односе на процес верификације годишњих извештаја о емисијама. Радионица може бити од значаја како за представнике…

Details

Презентације са семинара намењеног индустрији сада и на интернету

Семинар за представнике индустрије одржан је 3. фебруара у Новом Саду, 4. фебруара у Београду и 5. фебруара у Нишу. Презентације са семинара можете пронаћи овде:

Подсећамо оператере да овде  могу пронаћи све неопходне информације, укључујући образац плана мониторинга.

20150205_112114

20150204_145347

Прелиминарни списак ЕУ-ЕТС постројења сада је доступан

Прелиминарни списак ЕТС постројења је израђен у оквиру твиннинг пројекта ЕУ „Успостављање система за мониторинг, извештавање и верификацију, неопходног за успешну имплементацију Система трговине емисијама ЕУ“.  Списак није завршен, те стога не може да послужи као замена за процену од стране оператера да ли његово постројење потпада или не под опсег ЕТС-а. Имајући ово у виду, треба…

Details

Обуке за индустрију

У циљу благовремене припреме сектора индустрије за обавезе које предстоје по усвајању Закона о смањењу емисија гасова са ефектом стаклене, Министарство, уз подршку ЕУ, организује једнодневне  техничке обуке у Новом Саду (03.02.), Београду (04.02.) и Нишу (05.02.). Предвиђено је да закон буде усвојен до краја 2015. године те да спровођење обавеза започне од 01. јануара…

Details

Информација о мисији експерата намењеној инвентару гасова са ефектом стаклене баште

Од 1.дo 10.јула 2014., четири француска експерта из ЦИТЕПА-е (Интерпрофесионални центар за студије о загађењу ваздуха), , реализовали су мисију у циљу подршке Агенцији за заштиту животне средине Србије за питања Инвентара гасова са ефектом стаклене баште. Циљ мисије је био да се тачно утврде недостатаци у оквиру садржаја постојећег Инвентара ГХГ (спроведен у складу…

Details

Информација о мисији правних експерата

Од 23. јуна до 4. јула 2014. године, немачки, аустријски и словеначки правни експерти реализовали су мисију у циљу подршке изради нацрта закона и подзаконских аката, којима се ЕУ ЕТС директива транспонује у српско законодавство. У току мисије, експерти су сарађивали са Министарством пољопривреде и животне средине, посебно са Одсеком за климатске промене и Одељењем…

Details